Решења по члану 145

Štampa
Kategorija: Uncategorised
Datum objavljivanja
Autor Super User Pogodaka: 5236

Регистар аката обједињене процедурe-Решења по члану 145.

Решење, Предузеће за производњу, промет и услуге, "Трентекс"д.о.о Пријепоље,број ROP-PRP-4460-ISAW-1/2019, (353-15/2019), датума 07.03.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕПС Дистрибуција"д.о.о Београд,огранак Електродистрибуције Ужице, број ROP-PRP-38371-ISAW-3/2019, (353-27/2019), датума 28.03.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, број ROP-PRP-9697-ISAW-3/2018, (353-255/18), датума 20.12.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Аутопревозник занатскотрговинска радња "Свичевић" ПР Пријепоље, број ROP-PRP-33053-ISAW-2/2018, (353-252/18), датума 06.12.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Регулаторне агенције за електронске, комуникационе и поштанске услуге, Београд, број ROP-PRP-23161-ISAW-4/2018, (353-240/18), датума 08.11.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Економско - трговинска школа, Пријепоље број ROP-PRP-32587-ISAW-1/2018, (353-229/18), датума 30.10.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Капиџић Лутвија и Ђулсадија, број ROP-PRP-31395-ISAW-1/2018, (353-226/18), датума 26.10.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, "Телеком Србија" а.д. Београд, број ROP-PRP-9697-ISAW-3/2018, (353-255/18), датума 20.12.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, ЈКП "ЛИМ", број ROP-PRP-26068-ISAW-1/2018, (353-194/18), датума 07.09.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Думић Дарко и Јелена, број ROP-PRP-22298-ISAW-1/2018, (353-174/18), датума 06.08.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Дуран Омер, број ROP-PRP-21019-ISAW-1/2018, (353-163/18), датума 26.07.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Предшколска установа "Миша Цвијовић", број ROP-PRP-19308-ISAW-1/2018, (353-147/18), датума 10.07.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-18741-ISAW-1/2018, (353-132/18), датума 03.07.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, ЕПС "Дистрибуција" д.о.о Београд, број ROP-PRP-14144-ISAWHA-2/2018, (353-119/18), датума 22.06.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Топаловић Милан, број ROP-PRP-17109-ISAW-1/2018, (353-118/18), датума 21.06.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Рајић Горан, Слађана, Зорица, Олга, Дубравка, Соња, број ROP-PRP-16755-ISAW-1/2018, (353-115/18), датума 20.06.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, МПМ ТЕХНИКА ПЛУС, број ROP-PRP-15691-ISAW-1/2018, (353-109/18), датума 13.06.2018.год  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЕПС Дистрибуција, "ЕД Ужице", број ROP-PRP-14144-1/2017, (353-97/18), датума 27.05.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Вахидин, број ROP-PRP-8463-ISAW-2/2018, (353-96/18), датума 29.05.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Милосав Стиковић", број ROP-PRP-12429-ISAW-1/2018, (353-88/18), датума 18.05.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-6133-ISAW-1/2018, (353-39/18), од датума 14.03.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Бошко Буха" Пријепоље, број ROP-PRP-3377-ISAW-1/2018,(353-25/18),од датума 14.02.2018. ДОКУМЕНТ

Решење, Оташевић Зорана, број ROP-PRP-38380-ISAW-3/2017, (353-22/2018), од датума 13.02.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-3254-ISAW-1/2018, (353-21/2018), од датума 10.02.2018,год ДОКУМЕНТ

Решење, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-3156-ISAW-1/2018, (353-20/2018), од датума 09.02.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, ЈКП "Лим" Пријепоље, број ROP-PRP-2636-ISAW-1/2018, (353-18/2018),од датума 08.02.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Шалипуровић Владан, број ROP-PRP-38443-ISAW-1/2017, (353-436/2017)  13.12.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-38326-ISAW-1/2017, (353-435/2017) 08.12.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, Драгутиновић Миленко, број ROP-PRP-37283-ISAW-1/2017, (353-431/2017)  05.12.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈКП "Лим", број ROP-PRP-36120-ISAW-1/2017, (353-424/2017) 20.11.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-33340-ISAW-1/2017, (353-412/2017) 02.01.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, ОШ "Михаило Баковић", број ROP-PRP-31260-ISAW-1/2016, 8353-409/179 24.10.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Светозар Марковић", број ROP-PRP-31260-ISAW-2/2017, 8353-401/179 18.10.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, ОШ "Светозар Марковић", број ROP-PRP-31260-ISAW-1/2016, (353-395/17) 12.10.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, број ROP-PRP-29370-ISAW-1/2017, (353-392/2017) 28.09.2017 ДОКУМЕНТ

Решење, Девовић Мерсудин и Мирсада, број ROP-PRP-28464-ISAWHA-1/2017, (353-386/17), 20.09.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, "ЕПС Дистрибуција" Ужуце, број ROP-PRP-25720-ISAW2/2017, (353-375/17) 21.09.2017 ДОКУМЕНТ

Закључак, "Ćatić Kompany" д.о.о, број ROP-PRP-25720-ISAW-1/2017, (353-375/17) 30.08.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, Тандир Ћамил, број ROP-PRP-11684-ISAW-2/2017, (353-318/17) 26.06.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ Бошко Буха, број ROP-PRP-18142-ISAW-1/2017, (353-317/17) 26.06.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Владимир Перић Валтер", број ROP-PRP-17826-ISAW-1/2017, (353-315/17) 23.06.2017.  ДОКУМЕНТ

Решење, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-17406-ISAW-1/2017, (353-316/2017) 21.06.2017.  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Михаило Баковић", број ROP-PRP-16768-ISAWHA-1/2017, (353-311/2017) 15.06.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП "Електропривреда Србије", број ROP-PRP-20235-ISAW-1/2016, (353-114/16) 07.06.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, Пузовић Нада, број ROP-PRP-14049-ISAW-1/2017, (353-295-1/17) 06.06.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, Пузовић Нада, број ROP-PRP-14049-ISAW-1/2017, (353-295/17), 26.05.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, Девовић Мерсудин и Мирсада, број ROP-PRP-14589-ISAW-1/2017, (353-296/2017) 30.05.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, Томашевић Мирко, број ROP-PRP-7907-ISAW-2/2017, (353-283/17) 03.05.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, Максимовић Аца, број ROP-PRP-498-ISAW-2/2017, (353-257/2017) 28.03.2017 ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕПС Дистрибуција", број ROP-PRP-8094-ISAW-1/2017, (353-262/17) 03,04.2017 ДОКУМЕНТ

Решење, "Trendtex", број ROP-PRP-1900-ISAW-2/2017, (353-239-1/2017) 09.03.2017 ДОКУМЕНТ

Закључак, Основни суд у Пријепољу, број ROP-PRP-24669-ISAW-2/2017, (353-262/17) 03.04.2017 ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Вахидин, број ROP-PRP-5556-ISAW-1/2017, (353-256/2017) 16.03.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, "Тrendtex" д.о.о Пријепоље, број ROP-PRP-1900-ISAW-1/2017,(353-239/17) 07.02.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, број ROP-PRP-33362-ISAWHA-2/2017,(353-220/16) 11.01.2017 ДОКУМЕНТ

Решење,ППУ Д.О.О "ПГФ" Пријепоље, број ROP-PRP-486-ISAW-1/2017, (353-231/17) 17.01.2017 ДОКУМЕНТ

Решење, Телеком Србија а.д. Београд, број ROP-PRP-26174-ISAWHA-2/2016, (353-164/2016) 04.01.2017 ДОКУМЕНТ

Закључак, "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, број ROP-PRP-33362-ISAW-1/2016, (353-220/16) 16.12.2016  ДОКУМЕНТ

Решење,"Митровић воденица", број ROP-PRP-13981-ISAWHA-4/2016, (353-176/2016) 18.11.2016 ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕПС Дистрибуција" д.о.о, број ROP-PRP-25625-ISAW-2/2016, (353-183/2016) 08.11.2016  ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд,број ROP-PRP-27753-ISAW-1/2016,(353-172/2016), 25.10.2016  ДОКУМЕНТ

Закључак, "Митровића Воденица", број ROP-PRP-13981-ISAW-3/2016, (353-178/16), 28.10.2016  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП "Дирекција за изградњу Пријепоље", ROP-PRP-25718-ISAW-1/2016,(353-160/2016),10.10.2016 ДОКУМЕНТ

Закључак, Телеком Србија, број ROP-PRP-26174-ISAW-1/2016, (353-164/16), 13.10.2016  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП "Електропривреда Србије", број ROP-PRP-24662-ISAW-1/2016, (353-163/2016) 14.10.2016  ДОКУМЕНТ

Решење, Основни суд из Пријепоља, број ROP-PRP-24669-ISAW-1/2016, (353-142/2016)  29.09.2016 ДОКУМЕНТ

Закључак, Raiffeisen banka а.д, број ROP-PRP-24655-1/2016, (353-146/16) од датума 30.09.2016  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Душан Томашевић-Ћирко", број ROP-PRP-20020-ISAW-1/2016,(353-110/2016), 17.08.2016 ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП "Електропривреда Србије", број ROP-PRP-20235-ISAW-1/2016,(353-114/16)  18.08.2016. ДОКУМЕНТ

Решење, Кустурица Харис, број ROP-PRP-20371-ISAW-1/2016,(353-117/2016) од датума 22.08.2016  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Душан Томашевић-Ћирко", број ROP-PRP-20049-ISAW-1/2016,(353-111/2016) 17.08.2016.  ДОКУМЕНТ

Решење, "Мем-Воћар", број ROP-PRP-2732-ISAW-1/16, (353-28-1/16) од датума 21.07.2016. ДОКУМЕНТ

Решење, Пријепољска гимназија, број ROP-PRP-14990-ISAW-1/2016, (353-77/2016) од датума 06.07.2016. ДОКУМЕНТ

Решење, Буђевац Зајим, број ROP-PRP-14161-ISAW-1/2016, (353-70/2016), од датума 30.06.2016. ДОКУМЕНТ

Решење, "Дирекција за изградњу Пријепоље", ROP-PRP-10627-ISAW-2/2016, (353-74/2016) 29.06.2016.  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Душан Томашевић-Ћирко" , број ROP-PRP-12239-ISAW-1/2016, (353-55/16)  10.06.2016. ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Свети Сава", број ROR-PRP-12344-ISAW-1/2016, (353-54/16), од датума 09.06.2016. ДОКУМЕНТ

Закључак, "Мем-Воћар" д.о.о, број ROP-PRP-12732-ISAW, (353-28/16), од датума 17.06.2016  ДОКУМЕНТ

Решење, Основна школа "Душан Томашевић - Ћирко ДОКУМЕНТ

Решење, Здравственом центру Ужице, број ROP-PRP-6734-ISAW-1/16, (353-20/16) 20.04.2016 ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", ROP-PRP-9300-ISAW-1/2016,(353-37/16) 26.05.2016 ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", ROP-PRP-9300-ISAW-1/2016,(353-37/16) 17.05.2016 ДОКУМЕНТ

Закључак, Клачар Љиљана, број ROP-PRP-7980-ISAW-1/2016, (353-28/16) 05.05.2016 ДОКУМЕНТ

Закључак, Монца, број ROP-PRP-6523-ISAW-1/2016, (353-19/16) 20.04.2016  ДОКУМЕНТ

Решење, Тошовић Милош, број ROP-PRP-4695-ISAW-1/16, (353-10/16) од датума 05.04.2016.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈКП "Лим" Пријепоље, број ROP-PRP 5110-ISAW-1/2016, (353-9/16) од датума 05.04.2016.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Кујовић Незо, број 351-70/2016 од датума 10.02.2016.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Ровчанин Елвир и Ровчанин Емир, број 351-74/16 од датума 12.02.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП ЕПС "ЕЛЕКТРОСРБИЈА", број 351-33/16 од датума 25.01.2016.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Пузовић Добрисав, број 351-476/15 од датума 08.01.2016.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-562/15 од датума 11.01.2016.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-491/15 од датума 15.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Цвијовић Радоје, број 351-508/15 од датума 28.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Вахидин, број 351-543/15 од датума 24.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Малагић Мирсад, број 351-530/15 од датума 21.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Халиловић Вахидин, број 351-517/15 од датума 15.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Цвијовић Радоје, број 351-508/15 од датума 11.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Пузовић Добрисав, број 351-476/15 од датума 07.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Халиловић Вахидин, број 351-483/15 од датума 03.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП ЕПС "ЕЛЕКТРОСРБИЈА", број 351-414/15 од датума 03.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Нишић Бећо, Нишић Лутво, Нишић Јусуф , број 351-435/15 од датума 19.11.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, "Графокартон" д.о.о., број 351-388/15 од датума 08.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, О.Ш. "Владимир Перић Валтер", број 351-487/15 од датума 19.11.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-451/15 од датума 26.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-447/15 од датума 26.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-450/15 од датума 26.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Вахидин, број 351-475/15 од датума 15.11.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Шеховић Харис, број 351-471/15 од датума 16.11.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-437/15 од датума 12.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-433/15 од датума 14.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-431/15 од датума 12.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-428/15 од датума 12.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-424/15 од датума 12.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-427/15 од датума 12.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-423/15 од датума 14.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-440/15 од датума 16.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-436/15 од датума 16.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-344/15 од датума 08.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Српска Православна црква - Пријепоље, број 351-353/15 од датума 17.09.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Заимовић Ханифа, број 351-367/15 од датума 04.09.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-364/15 од датума 04.09.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Линда Карађорђевић, број 351-346/2015 од датума 28.08.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Вујичић Станимир, број 351-363/15 од датума 02.09.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-359/15 од датума 01.09.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-358/15 од датума 01.09.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-357/15 од датума 01.09.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-332/15 од датума 13.08.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-321/15 од датума 07.08.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-279/15 од датума 13.07.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-300/15 од датума 24.07.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, О.Ш. "Душан Томашевић Ћирко", број 351-287/15 од датума 16.07.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, О.Ш. "Милосав Стиковић" Пријепоље, број 351-233/15 од датума 15.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-269/15 од датума 06.07.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Дом Културе - Пријепоље, број 351-231/15 од датума 25.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-247/15 од датума 19.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-259/15 од датума 24.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-260/15 од датума 24.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-257/15 од датума 23.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-256/15 од датума 23.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-255/15 од датума 23.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-254/15 од датума 23.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-249/15 од датума 23.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-248/15 од датума 23.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-250/15 од датума 19.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Цама Самед, број 351-177-1/2015 од датума 19.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-237/15 од датума 15.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-236/15 од датума 15.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-187/15 од датума 19.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-185/15 од датума 19.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-198/15 од датума 20.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-197/15 од датума 20.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-196/15 од датума 20.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-195/15 од датума 28.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-194/15 од датума 20.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-193/15 од датума 22.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-192/15 од датума 20.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-191/15 од датума 15.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-190/15 од датума 20.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-189/15 од датума 20.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Цама Самед, број 351-177/15 од датума 02.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Tеленор д.о.о., број 351-203/15 од датума 21.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-152/15 од датума 28.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-153/15 од датума 28.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-149/15 од датума 25.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-148/15 од датума 28.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-150/15 од датума 28.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Југотрејд д.о.о., број 351-107/15 од датума 06.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Шеховић Харис, број 351-121/15 од датума 11.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Д.О.О. "ЕС Комерц",  број 351-126/15 од датума 22.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Пејовић Горан, број 351-98/15-1 од датума 05.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Tеленор д.о.о., број 351-168/15 од датума 05.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-34/15 од датума 06.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-130/15 од датума 17.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-122/15 од датума 17.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-123/15 од датума 17.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-134/15 од датума 16.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Муклаџија Адила и Муклаџија Сабахета, број 351-120/15 од датума 08.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Пејовић Горан, број 351-98/15 од датума 25.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-92/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-95/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-90/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-89/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-97/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-96/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-91/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-62/15 од датума 06.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Д.О.О. "ЕС Комерц",  број 351-103/15 од датума 25.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Дуран Беско, број 351-85/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Карахоџић Селман, број 351-109/15 од датума 30.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ