Озакоњење објеката

Регистар аката о oзакоњењу објеката

 

Решење, Драгутиновић Милун , 351- 1612/18 од датума 22.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Кубуровић Мирко, 351- 1466/2018 од датума 04.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Матовић Петар, 351- 2615/2018 од датума 05.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Кујовић Џевахира, 351-550/2018 од датума 19.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Гојак Бесим, 351- 396/2018 од датума 08.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Давидовић Драгољуб, 351- 185/2017 од датума 19.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Ђухић Нурија и Шефкија, 351-808/10 од датума 19.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Даутовић Зеко, 351-1088/18, од датума 14.05.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Љуштановић Даница и Зорица, 351-382/18, од датума 11.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Брајовић Ненад, 351-281/18, од датума 08.05.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Мосуровић Јагош, 351-232/14, од датума 03.04.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Ковачевић Реџо, 351-1407/18, од датума 01.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Дураковић Јусуф, 351-1249/18, од датума 22.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Гојак Бесим, 351-396/18, од датума 08.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Дукић Петар, 351-2913/18, од датума 27.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење. Давидовић Драгољуб, 351-185/2017, 19.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Матовић Петар, 351-2615/18, од датума 05.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Козица Земка, 351-1368/18, од датума 04.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Алија, 351-2416/18, од датума 08.02.2019.године ДОКУМНТ

Решење, Ковачевац Реџо, 351-1407/18, од датума 01.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Стриковић Ферид, 351-2554/18, од датума 21.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Свичевић Добросав и Миленка, 351-788/18, од датума 03.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Тандир Ћамил, 351-156/17, од датума 31.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Стриковић Хајруша, 351-2377/18, од датума 21.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Селим, 351-1965/18, од датума 29.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Шпиртовић Назиф, 351-178/17, од датума 24.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Селим, 351-1965, од датума 29.01.2019. године ДОКУМЕНТ

Решење, Кајевић Самир, 351-1635/18, од датума 23.01.2019. године  ДОКУМЕНТ

Решење, Иглица Елвис, 351-103/18, од датума 21.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Голубовић Лука, Драгица, Ненад и Снежана, 351-501/14, од датума 18.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Ровчанин Санин, 351-4/2018, од датума 18.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Коковић Милоје, 351-1000/18, од датума 10.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Балићевац Салко, 351-2750/18, од датума 03.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Вукашиновић Мила, 351-2249/18, од датума 26.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Гојак Нермина, 351-717/18, од датума 26.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Хурић Нурчо, 351-1103/18, од датума 28.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Камберовић Самир, 351-763/17, од датума 27.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Балићевац Шућро, 351-2302/18, од датума 27.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Прељевић Спахија, 351-2227/18, од датума 28.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Хасанагић Шерифа, 351-2224/18, од датума 28.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Емина, 351-1357/18, од датума 31.12.2018. ДОКУМЕНТ

Решење, Зековић Смаил, 351-2306/18, од датума 28.12.2018.године ДОКУМЕНТ 

Решење, Филиповић Слободан, 351-508/17, од датума 11.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Вахид, 351-511/17, од дана 11.12.2018. године ДОКУМЕНТ 

Решење, Тахировић Изудин, 351-331/10, од датума 19.11.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Џановић Мурат, 351-460/16, од датума 13.11.2018. године ДОКУМЕНТ

Решење, Вујашевић Новица, 351-145/17, од датума 04.12.2018. године ДОКУМЕНТ

Решење, Тахировић Ермедин, 351-331/10, од датума 19.11.2018. године ДОКУМЕНТ 

Решење, Пушица Грујица, 351-2094/18, од датума 27.11.2018. године ДОКУМЕНТ

Решење, Башовић Исо, 351-286/10, од датума 28.11.2018. године ДОКУМЕНТ

Решење, Хобетко Мира, 351-918/10, од датума 23.11.2018. године  ДОКУМЕНТ

Решење, Ђухић Зеко и Ђухић Џанко, 351-1878/18, од датума 28.11.2018. године  ДОКУМЕНТ

Решење, Адиловић Неџад и Адиловић Џевад, 351-64/16, од датума 21.11.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Хоџић Шабан, 351-1524/10, од датума 04.11.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Зековић Смаил,351-2306/18, од датума 20.11.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Жиговић Месуд, 351-1902/18, од датума 27.11.2018.године  ДОКУМЕНТ

Решење, Поповић Љубосав, 351-2452/10, од датума 29.11.2018.године  ДОКУМЕНТ

Решење, Ћубић Бобан, 351-973/18, од датума 08.11.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Капиџић Елмедин и Капиџић Един, 351-248/18, од датума 13.11.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Жиговић Мерсудин, 351-2620/18, од датума 06.11.2018. године ДОКУМЕНТ 

Решење, Гојак Радош, 351-820/2017, од датума 08.11.2018.године  ДОКУМЕНТ

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ

 

 

Решења по члану 145

Регистар аката обједињене процедурe-Решења по члану 145.

Решење, Предузеће за производњу, промет и услуге, "Трентекс"д.о.о Пријепоље,број ROP-PRP-4460-ISAW-1/2019, (353-15/2019), датума 07.03.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕПС Дистрибуција"д.о.о Београд,огранак Електродистрибуције Ужице, број ROP-PRP-38371-ISAW-3/2019, (353-27/2019), датума 28.03.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, број ROP-PRP-9697-ISAW-3/2018, (353-255/18), датума 20.12.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Аутопревозник занатскотрговинска радња "Свичевић" ПР Пријепоље, број ROP-PRP-33053-ISAW-2/2018, (353-252/18), датума 06.12.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Регулаторне агенције за електронске, комуникационе и поштанске услуге, Београд, број ROP-PRP-23161-ISAW-4/2018, (353-240/18), датума 08.11.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Економско - трговинска школа, Пријепоље број ROP-PRP-32587-ISAW-1/2018, (353-229/18), датума 30.10.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Капиџић Лутвија и Ђулсадија, број ROP-PRP-31395-ISAW-1/2018, (353-226/18), датума 26.10.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, "Телеком Србија" а.д. Београд, број ROP-PRP-9697-ISAW-3/2018, (353-255/18), датума 20.12.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, ЈКП "ЛИМ", број ROP-PRP-26068-ISAW-1/2018, (353-194/18), датума 07.09.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Думић Дарко и Јелена, број ROP-PRP-22298-ISAW-1/2018, (353-174/18), датума 06.08.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Дуран Омер, број ROP-PRP-21019-ISAW-1/2018, (353-163/18), датума 26.07.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Предшколска установа "Миша Цвијовић", број ROP-PRP-19308-ISAW-1/2018, (353-147/18), датума 10.07.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-18741-ISAW-1/2018, (353-132/18), датума 03.07.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, ЕПС "Дистрибуција" д.о.о Београд, број ROP-PRP-14144-ISAWHA-2/2018, (353-119/18), датума 22.06.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Топаловић Милан, број ROP-PRP-17109-ISAW-1/2018, (353-118/18), датума 21.06.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Рајић Горан, Слађана, Зорица, Олга, Дубравка, Соња, број ROP-PRP-16755-ISAW-1/2018, (353-115/18), датума 20.06.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, МПМ ТЕХНИКА ПЛУС, број ROP-PRP-15691-ISAW-1/2018, (353-109/18), датума 13.06.2018.год  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЕПС Дистрибуција, "ЕД Ужице", број ROP-PRP-14144-1/2017, (353-97/18), датума 27.05.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Вахидин, број ROP-PRP-8463-ISAW-2/2018, (353-96/18), датума 29.05.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Милосав Стиковић", број ROP-PRP-12429-ISAW-1/2018, (353-88/18), датума 18.05.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-6133-ISAW-1/2018, (353-39/18), од датума 14.03.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Бошко Буха" Пријепоље, број ROP-PRP-3377-ISAW-1/2018,(353-25/18),од датума 14.02.2018. ДОКУМЕНТ

Решење, Оташевић Зорана, број ROP-PRP-38380-ISAW-3/2017, (353-22/2018), од датума 13.02.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-3254-ISAW-1/2018, (353-21/2018), од датума 10.02.2018,год ДОКУМЕНТ

Решење, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-3156-ISAW-1/2018, (353-20/2018), од датума 09.02.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, ЈКП "Лим" Пријепоље, број ROP-PRP-2636-ISAW-1/2018, (353-18/2018),од датума 08.02.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Шалипуровић Владан, број ROP-PRP-38443-ISAW-1/2017, (353-436/2017)  13.12.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-38326-ISAW-1/2017, (353-435/2017) 08.12.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, Драгутиновић Миленко, број ROP-PRP-37283-ISAW-1/2017, (353-431/2017)  05.12.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈКП "Лим", број ROP-PRP-36120-ISAW-1/2017, (353-424/2017) 20.11.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-33340-ISAW-1/2017, (353-412/2017) 02.01.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, ОШ "Михаило Баковић", број ROP-PRP-31260-ISAW-1/2016, 8353-409/179 24.10.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Светозар Марковић", број ROP-PRP-31260-ISAW-2/2017, 8353-401/179 18.10.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, ОШ "Светозар Марковић", број ROP-PRP-31260-ISAW-1/2016, (353-395/17) 12.10.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, број ROP-PRP-29370-ISAW-1/2017, (353-392/2017) 28.09.2017 ДОКУМЕНТ

Решење, Девовић Мерсудин и Мирсада, број ROP-PRP-28464-ISAWHA-1/2017, (353-386/17), 20.09.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, "ЕПС Дистрибуција" Ужуце, број ROP-PRP-25720-ISAW2/2017, (353-375/17) 21.09.2017 ДОКУМЕНТ

Закључак, "Ćatić Kompany" д.о.о, број ROP-PRP-25720-ISAW-1/2017, (353-375/17) 30.08.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, Тандир Ћамил, број ROP-PRP-11684-ISAW-2/2017, (353-318/17) 26.06.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ Бошко Буха, број ROP-PRP-18142-ISAW-1/2017, (353-317/17) 26.06.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Владимир Перић Валтер", број ROP-PRP-17826-ISAW-1/2017, (353-315/17) 23.06.2017.  ДОКУМЕНТ

Решење, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-17406-ISAW-1/2017, (353-316/2017) 21.06.2017.  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Михаило Баковић", број ROP-PRP-16768-ISAWHA-1/2017, (353-311/2017) 15.06.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП "Електропривреда Србије", број ROP-PRP-20235-ISAW-1/2016, (353-114/16) 07.06.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, Пузовић Нада, број ROP-PRP-14049-ISAW-1/2017, (353-295-1/17) 06.06.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, Пузовић Нада, број ROP-PRP-14049-ISAW-1/2017, (353-295/17), 26.05.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, Девовић Мерсудин и Мирсада, број ROP-PRP-14589-ISAW-1/2017, (353-296/2017) 30.05.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, Томашевић Мирко, број ROP-PRP-7907-ISAW-2/2017, (353-283/17) 03.05.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, Максимовић Аца, број ROP-PRP-498-ISAW-2/2017, (353-257/2017) 28.03.2017 ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕПС Дистрибуција", број ROP-PRP-8094-ISAW-1/2017, (353-262/17) 03,04.2017 ДОКУМЕНТ

Решење, "Trendtex", број ROP-PRP-1900-ISAW-2/2017, (353-239-1/2017) 09.03.2017 ДОКУМЕНТ

Закључак, Основни суд у Пријепољу, број ROP-PRP-24669-ISAW-2/2017, (353-262/17) 03.04.2017 ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Вахидин, број ROP-PRP-5556-ISAW-1/2017, (353-256/2017) 16.03.2017  ДОКУМЕНТ

Закључак, "Тrendtex" д.о.о Пријепоље, број ROP-PRP-1900-ISAW-1/2017,(353-239/17) 07.02.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, број ROP-PRP-33362-ISAWHA-2/2017,(353-220/16) 11.01.2017 ДОКУМЕНТ

Решење,ППУ Д.О.О "ПГФ" Пријепоље, број ROP-PRP-486-ISAW-1/2017, (353-231/17) 17.01.2017 ДОКУМЕНТ

Решење, Телеком Србија а.д. Београд, број ROP-PRP-26174-ISAWHA-2/2016, (353-164/2016) 04.01.2017 ДОКУМЕНТ

Закључак, "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, број ROP-PRP-33362-ISAW-1/2016, (353-220/16) 16.12.2016  ДОКУМЕНТ

Решење,"Митровић воденица", број ROP-PRP-13981-ISAWHA-4/2016, (353-176/2016) 18.11.2016 ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕПС Дистрибуција" д.о.о, број ROP-PRP-25625-ISAW-2/2016, (353-183/2016) 08.11.2016  ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд,број ROP-PRP-27753-ISAW-1/2016,(353-172/2016), 25.10.2016  ДОКУМЕНТ

Закључак, "Митровића Воденица", број ROP-PRP-13981-ISAW-3/2016, (353-178/16), 28.10.2016  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП "Дирекција за изградњу Пријепоље", ROP-PRP-25718-ISAW-1/2016,(353-160/2016),10.10.2016 ДОКУМЕНТ

Закључак, Телеком Србија, број ROP-PRP-26174-ISAW-1/2016, (353-164/16), 13.10.2016  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП "Електропривреда Србије", број ROP-PRP-24662-ISAW-1/2016, (353-163/2016) 14.10.2016  ДОКУМЕНТ

Решење, Основни суд из Пријепоља, број ROP-PRP-24669-ISAW-1/2016, (353-142/2016)  29.09.2016 ДОКУМЕНТ

Закључак, Raiffeisen banka а.д, број ROP-PRP-24655-1/2016, (353-146/16) од датума 30.09.2016  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Душан Томашевић-Ћирко", број ROP-PRP-20020-ISAW-1/2016,(353-110/2016), 17.08.2016 ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП "Електропривреда Србије", број ROP-PRP-20235-ISAW-1/2016,(353-114/16)  18.08.2016. ДОКУМЕНТ

Решење, Кустурица Харис, број ROP-PRP-20371-ISAW-1/2016,(353-117/2016) од датума 22.08.2016  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Душан Томашевић-Ћирко", број ROP-PRP-20049-ISAW-1/2016,(353-111/2016) 17.08.2016.  ДОКУМЕНТ

Решење, "Мем-Воћар", број ROP-PRP-2732-ISAW-1/16, (353-28-1/16) од датума 21.07.2016. ДОКУМЕНТ

Решење, Пријепољска гимназија, број ROP-PRP-14990-ISAW-1/2016, (353-77/2016) од датума 06.07.2016. ДОКУМЕНТ

Решење, Буђевац Зајим, број ROP-PRP-14161-ISAW-1/2016, (353-70/2016), од датума 30.06.2016. ДОКУМЕНТ

Решење, "Дирекција за изградњу Пријепоље", ROP-PRP-10627-ISAW-2/2016, (353-74/2016) 29.06.2016.  ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Душан Томашевић-Ћирко" , број ROP-PRP-12239-ISAW-1/2016, (353-55/16)  10.06.2016. ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Свети Сава", број ROR-PRP-12344-ISAW-1/2016, (353-54/16), од датума 09.06.2016. ДОКУМЕНТ

Закључак, "Мем-Воћар" д.о.о, број ROP-PRP-12732-ISAW, (353-28/16), од датума 17.06.2016  ДОКУМЕНТ

Решење, Основна школа "Душан Томашевић - Ћирко ДОКУМЕНТ

Решење, Здравственом центру Ужице, број ROP-PRP-6734-ISAW-1/16, (353-20/16) 20.04.2016 ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", ROP-PRP-9300-ISAW-1/2016,(353-37/16) 26.05.2016 ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", ROP-PRP-9300-ISAW-1/2016,(353-37/16) 17.05.2016 ДОКУМЕНТ

Закључак, Клачар Љиљана, број ROP-PRP-7980-ISAW-1/2016, (353-28/16) 05.05.2016 ДОКУМЕНТ

Закључак, Монца, број ROP-PRP-6523-ISAW-1/2016, (353-19/16) 20.04.2016  ДОКУМЕНТ

Решење, Тошовић Милош, број ROP-PRP-4695-ISAW-1/16, (353-10/16) од датума 05.04.2016.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈКП "Лим" Пријепоље, број ROP-PRP 5110-ISAW-1/2016, (353-9/16) од датума 05.04.2016.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Кујовић Незо, број 351-70/2016 од датума 10.02.2016.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Ровчанин Елвир и Ровчанин Емир, број 351-74/16 од датума 12.02.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП ЕПС "ЕЛЕКТРОСРБИЈА", број 351-33/16 од датума 25.01.2016.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Пузовић Добрисав, број 351-476/15 од датума 08.01.2016.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-562/15 од датума 11.01.2016.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-491/15 од датума 15.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Цвијовић Радоје, број 351-508/15 од датума 28.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Вахидин, број 351-543/15 од датума 24.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Малагић Мирсад, број 351-530/15 од датума 21.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Халиловић Вахидин, број 351-517/15 од датума 15.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Цвијовић Радоје, број 351-508/15 од датума 11.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Пузовић Добрисав, број 351-476/15 од датума 07.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Халиловић Вахидин, број 351-483/15 од датума 03.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП ЕПС "ЕЛЕКТРОСРБИЈА", број 351-414/15 од датума 03.12.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Нишић Бећо, Нишић Лутво, Нишић Јусуф , број 351-435/15 од датума 19.11.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, "Графокартон" д.о.о., број 351-388/15 од датума 08.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, О.Ш. "Владимир Перић Валтер", број 351-487/15 од датума 19.11.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-451/15 од датума 26.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-447/15 од датума 26.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-450/15 од датума 26.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Вахидин, број 351-475/15 од датума 15.11.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Шеховић Харис, број 351-471/15 од датума 16.11.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-437/15 од датума 12.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-433/15 од датума 14.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-431/15 од датума 12.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-428/15 од датума 12.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-424/15 од датума 12.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-427/15 од датума 12.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-423/15 од датума 14.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-440/15 од датума 16.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-436/15 од датума 16.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-344/15 од датума 08.10.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Српска Православна црква - Пријепоље, број 351-353/15 од датума 17.09.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Заимовић Ханифа, број 351-367/15 од датума 04.09.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-364/15 од датума 04.09.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Линда Карађорђевић, број 351-346/2015 од датума 28.08.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Вујичић Станимир, број 351-363/15 од датума 02.09.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-359/15 од датума 01.09.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-358/15 од датума 01.09.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-357/15 од датума 01.09.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-332/15 од датума 13.08.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-321/15 од датума 07.08.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-279/15 од датума 13.07.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-300/15 од датума 24.07.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, О.Ш. "Душан Томашевић Ћирко", број 351-287/15 од датума 16.07.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, О.Ш. "Милосав Стиковић" Пријепоље, број 351-233/15 од датума 15.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-269/15 од датума 06.07.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Дом Културе - Пријепоље, број 351-231/15 од датума 25.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-247/15 од датума 19.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-259/15 од датума 24.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-260/15 од датума 24.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-257/15 од датума 23.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-256/15 од датума 23.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-255/15 од датума 23.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-254/15 од датума 23.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-249/15 од датума 23.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-248/15 од датума 23.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-250/15 од датума 19.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Цама Самед, број 351-177-1/2015 од датума 19.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-237/15 од датума 15.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-236/15 од датума 15.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-187/15 од датума 19.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-185/15 од датума 19.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-198/15 од датума 20.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-197/15 од датума 20.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-196/15 од датума 20.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-195/15 од датума 28.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-194/15 од датума 20.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-193/15 од датума 22.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-192/15 од датума 20.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-191/15 од датума 15.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-190/15 од датума 20.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-189/15 од датума 20.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Цама Самед, број 351-177/15 од датума 02.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Tеленор д.о.о., број 351-203/15 од датума 21.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-152/15 од датума 28.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-153/15 од датума 28.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-149/15 од датума 25.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-148/15 од датума 28.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-150/15 од датума 28.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Југотрејд д.о.о., број 351-107/15 од датума 06.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Шеховић Харис, број 351-121/15 од датума 11.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Д.О.О. "ЕС Комерц",  број 351-126/15 од датума 22.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Пејовић Горан, број 351-98/15-1 од датума 05.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Tеленор д.о.о., број 351-168/15 од датума 05.05.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-34/15 од датума 06.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-130/15 од датума 17.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-122/15 од датума 17.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-123/15 од датума 17.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-134/15 од датума 16.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Муклаџија Адила и Муклаџија Сабахета, број 351-120/15 од датума 08.04.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Пејовић Горан, број 351-98/15 од датума 25.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-92/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-95/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-90/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-89/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-97/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-96/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-91/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-62/15 од датума 06.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Д.О.О. "ЕС Комерц",  број 351-103/15 од датума 25.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Дуран Беско, број 351-85/15 од датума 19.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Решење, Карахоџић Селман, број 351-109/15 од датума 30.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Употребне дозволе

Регистар аката обједињене процедурe-Употребне дозволе

Закључак, Хамзић Рифат,  број ROP-PRP-33356-IUP-1/2018, (353-237/2018), од датума 08.112018 ДОКУМЕНТ

Решење, Рмандић Радиша и Мубера, број ROP-PRP-29986-IUP-1/2018, (353-217/2018), од датума 11.10.2018 ДОКУМЕНТ

Решење, "DELMES INT" d.o.o Prijepolje, број ROP-PRP-21085-IUP-2/2018, (353-208/2018), од датума 02.10.2018 ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ "Светозар Марковић", Бродарево, број ROP-PRP-25635-IUP-1/2018, (353-191/2018), од датума 03.09.2018 ДОКУМЕНТ

Решење, "MPM TEHNIKA PLUS" d.o.o, Пријепоље, број ROP-PRP-15691-IUP-3/2018, (353-186/2018), од датума 23.08.2018 ДОКУМЕНТ

Решење, Catic Company, д.о.о Ивање, број ROP-PRP-39588-IUP-2/2018, (353-168/2018), од датума 01.08.2018 ДОКУМЕНТ

Решење, Пушица Драган, Драгољуб, Мирољуб, број ROP-PRP-18450-IUP-1/2018, (353-128/2018), од датума 03.07.2018  ДОКУМЕНТ

Решење, Крџовић Боровинка, број ROP-PRP-16520-IUP-1/2018, , (353-114/2018), од датума 20.06.2018  ДОКУМЕНТ

Решење, Думић Дарко и Јелена, број ROP-PRP-15932-IUP-1/2018, , (353-111/2018), од датума 13.06.2018 ДОКУМЕНТ

Решење, Бегановић Бесим, број ROP-PRP-14750-IUPH-1/2018, , (353-108/2018), од датума 13.06.2018 ДОКУМЕНТ

Закључак, Бегановић Бесим, број ROP-PRP-14750-IUP-1/2018, , (353-104/2018), од датума 04.06.2018  ДОКУМЕНТ

Решење, ЈКП "Лим", број ROP-PRP-13279-IUP-1/2018, (353-90/2018) од датума 24.05.2018 ДОКУМЕНТ

Закључак, Аково ауто центар БИС, број ROP-PRP-12153-IUP-1/2018, (353-82/2018) од датума 16.05.2018 ДОКУМЕНТ

Закључак," ПРОТЕКТ ПОИНТ" д.о.о, broj ROP-PRP-11649-IUP-1/2018,(353-80/2018) од датума 11.05.2018  ДОКУМЕНТ

Закључак, Д.О.О "Трендтекс", број ROP-PRP-11077-IUP-1/2018, (353-76/2018), од датума 04.05.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Јусовић Мехмед, број ROP-PRP-7276-IUP-1/2018,(353-43/2018), датум 26.03.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Економско-трговинска школа, број ROP-PRP-3205-IUP-1/2018,(353-29/2018), датум 20.02.2018  ДОКУМЕНТ

Решење, "МПМ Техника Плус", broj ROP-PRP-1643-IUP-12/2017, (353-444/2017), од датума 28.12.2017. ДОКУМЕНТ

Решење, Шалипуровић Владан, број ROP-PRP-39328-IUP-1/2017, (353-442/2017), од датума 25.12.2017. ДОКУМЕНТ

Решење, Капиџић Рукија, број ROP-PRP-38619-IUP-1/2017, (353-437/2017), од датума 15.12.2017. ДОКУМЕНТ

Решење, Карахоџић Решид, број ROP-PRP-20355-IUP-1/2017, (353-388/2017), од датума 22.09.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕС Комерц" д.о.о. број ROP-PRP-26211-IUP-1/2017, (353-378/2017), од датума 05.09.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕС Комерс" д.о.о., број ROP-PRP-20837-IUP-1/2016, (353-332/16) ДОКУМЕНТ

Решење, ИНЕКС Соколица, број ROP-PRP-20355-IUP-1/2016, (353-329/16) ДОКУМЕНТ

Решење, Кријешторац Рифат, број ROP-PRP-11474-IUP-1/2017, (353-279/17) ДОКУМЕНТ

Решење, Кријешторац Рифат, број ROP-PRP-10350-IUP-3/2017, (353-310/17) ДОКУМЕНТ

Решење, "МПМ Техника" д.о.о., број ROP-PRP-1643-IUP-7/2017, (353-260/17) ДОКУМЕНТ

Решење, СПЦ, број ROP-PRP-5092-IUP-1/2017, (353-247/17) ДОКУМЕНТ

Решење, "Alpha bank", број ROP-PRP-4154-IUP-1/2017, (353-246/17) ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕС Комерс" д.о.о., број ROP-PRP-33868-IUP-1/2016, (353-222/16) ДОКУМЕНТ

Решење, "Делта Фриго" СЗТР, број ROP-PRP-32264-IUP-1/2016, (353-208/16) ДОКУМЕНТ

Решење, Хурић Бешир, број ROP-PRP-3138-IUP-1/2016, (351-2/16) ДОКУМЕНТ

Решење, 15 АВГУСТ ДОО, број ROP-PRP-7187-IUP-1/2016, (351-21/16) ДОКУМЕНТ

Решење, Карагоџић Решид, број ROP-PRP-16472-IUP-1/2016, (351-83/16)  ДОКУМЕНТ

Решење, ИНЕКС Соколица, број ROP-PRP-20040-IUP-3/2016, (353-143/16) ДОКУМЕНТ

 Решење, ЈП Дирекција за изградњу Пријепоље, број ROP-PRP-25966-IUP-1/2016, (351-156/16)  ДОКУМЕНТ

Закључак, "Truck Friend" d.o.o., број ROP-PRP-4239-IUP-1/2016, (353-8/16)  ДОКУМЕНТ

Закључак, Брашанац Новак, број ROP-PRP-4239-IUP-1/2016, (353-5/16)  ДОКУМЕНТ

Решење, Мушкић Јусуф, број ROP-PRP-3130-IUP-1/2016, (353-3/16)   ДОКУМЕНТ

Решење, Хурић Бешир, број ROP-PRP-3138-IUP-1/2016, (353-2/16)  ДОКУМЕНТ

Решење, Вараклић Горан - "МГД" д.о.о., број 351-525/15  ДОКУМЕНТ

Закључак, Секулић Стана, број 351-438/15   ДОКУМЕНТ

Решење, Вулетић Радојко, број 351-442/15   ДОКУМЕНТ

Решење, Пурковић Данијела, број 351-458/15   ДОКУМЕНТ

Решење, Срна Сузана и Вељовић Фатма, број 351-239/15   ДОКУМЕНТ

Решење, Стршевић Шериф, број 351-216/15-2   ДОКУМЕНТ

Закључак, Љујић Радован, број 351-239/15  ДОКУМЕНТ

Грађевинске дозволе

 Регистар аката обједињене процедурe-Грађевинске дозволе

 

Решење, Хасанагић Елмедин, Пријепоље број ROP-PRP-2206-CPI-3/2019, (353-48/2019) од датума 08.05.2019.год ДОКУМЕНТ

Решење, Башовић Хитко и Фадила, Пријепоље број ROP-PRP-3142-CPI-2/2019, (353-31/2019) од датума 04.04.2019.год ДОКУМЕНТ

Решење, Мујагић Фахрудин, Пријепоље број ROP-PRP-1572-CPI-3/2019, (353-28/2019) од датума 03.04.2019.год ДОКУМЕНТ

Решење, Исовић Фадила и Рашо , Пријепоље број ROP-PRP-36142-CPI-2/2019, (353-22/2019) од датума 27.03.2019.год ДОКУМЕНТ

Решење, Цама Сефедин, Пријепоље број ROP-PRP-28911-CPI-2/2019, (353-25/2019) од датума 26.03.2019.год ДОКУМЕНТ

Решење, Аломеровић Мустафа и Халида, Пријепоље број ROP-PRP-36142-CPI-2/2019, (353-12/2019) од датума 27.02.2019.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Кијановић Рајка, Пријепоље број ROP-PRP-29376-CPI-2/2018, (353-235/2018) од датума 08.11.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Мосуровић Бобан, Пријепоље број ROP-PRP-33057-CPI-1/2018, (353-232/2018) од датума 07.11.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, "Ćatić Kompany", доо Ивање број ROP-PRP-27066-CPI-2/2018, (353-230/2018) од датума 07.11.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Општина Пријепоље,  број ROP-PRP-29188-ТCPI-2/2018, (353-231/2018) од датума 01.11.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Романдић Миланко, Пријепоље број ROP-PRP-8779-CPА-5/2018, (353-223/2018) од датума 24.10.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, МДГ доо, Пријепоље број ROP-PRP-12631-CPI-3/2018, (353-218/2018) од датума 15.10.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, ЈВП "Србијаводе", Београд број ROP-PRP-29318-CPI-1/2018, (353-214/2018) од датума 09.10.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Тандир Ћамил, Пријепоље број ROP-PRP-24158-CPI-2/2018, (353-202/2018) од датума 21.09.2018.год ДОКУМЕНМТ

Решење, ОШ "Бошко Буха" Ивање, број ROP-PRP-26503-CPI-1/2018, (353-197/2018) од датума 13.09.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Мујезиновић Ферид, Пријепоље број ROP-PRP-22615-CPI-2/2018, (353-195/2018) од датума 13.09.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Ровчанин Зеко, Пријепоље број ROP-PRP-18087-CPI-2/2018, (353-184/2018) од датума 23.08.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Планић Едиб, Пријепоље број ROP-PRP-16841-CPI-3/2018, (353-169/2018) од датума 03.08.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, СТР "МММ ЗРНО" и аутопревозник Мила Павловић, Пријепоље број ROP-PRP-19386-CPI-1/2018, (353-146/2018) од датума 12.07.2018.год ДОКУМЕНТ

Закључак, "МДГ" д.о.о Пријепоље, број ROP-PRP-12631-CPI-2/2018, (353-145/2018) од датума12.07.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Аломеровић Енис, број ROP-PRP-25570-CPI-2/2018, (353-124/2018) од датума 02.07.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Карахоџић Решид, број ROP-PRP-17862-CPI-1/2018, (353-122/2018) од датума 27.06.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Бјелак Мурат, број ROP-PRP-17160-CPI-1/2018, (353-116/2018) од датума 26.06.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Гојак Суад, број ROP-PRP-10469-CPI-2/2018, (353-102/2018), од датума 01.06.2018 ДОКУМЕНТ

Решење, Тахировић Емсад, број ROP-PRP-13366-CPI-2/2018, (353-91/2018) од датума 24.05.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Романдић Миланко, број ROP-PRP-8773-CPI-2/2018, (353-79/2018) од датума 17.05.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Таловић Адем, број ROP-PRP-31494-CPA-7/2018,(353-77/2018) од датума 09.05.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Пурковић Акиф, број ROP-PRP-2637-CPI-2/2018, (353-36/2018) од датума 08.03.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Кукуљац Ертекин, број ROP-PRP-5694-CPI-1/2018, (353-37/2018) од датума 13.03.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Кукуљац Хазбо, број ROP-PRP-655-CPI-2/2018, (353-34/2018) од датума 01.03.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Таловић Адем, број ROP-PRP-31494-CPI-3/2018, (353-31/2018) од датума 21.02.2018.год ДОКУМЕНТ

Решење, Гојковић Слободан, број ROP-PRP-707-1/2018, (353-4/2018) од датума 15.01.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Шантић Мирсад, број ROP-PRP-655-CPI-1/2018, (353-3/2018) од датума 16.01.2018.год  ДОКУМЕНТ

Џанџановић Абуд и Суад, број ROP-PRP-622-CPI-1/2018, (353-2/2018) од датума 12.01.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Аломеровић Бедро, број ROP-PRP-38950-CPI-2/2018, (353-1/2018) од датума 12.01.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Пијук Сеад, број ROP-PRP-32562-3/2018, (353-453/2016) од датума 09.01.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Хамзић Мирела, број ROP-CPA-273326/2017, (353-449/2017) од датума 04.01.2018.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Јусовић Мехмед, број ROP-PRP-39208-CPI-1/2017, (353-441/2017), од датума 22.12.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Кајевић Мухамед, број ROP-PRP-28880-CPI-2/2017, (353-427/2017) од датума 29.11.2017. год  ДОКУМЕНТ

Решење, "МПМ ТЕХНИКА ПЛУС",број ROP-PRP-1643-CPA-10/2017,(353-422/2017) од датума 17.11.2017.год ДОКУМЕНТ

Решење, Тичић Мунир, број ROP-PRP-22723-CPI-2/2017, (353-418/2017) од датума 13.11.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Шантић Мирсад, број ROP-PRP-33394-CPI-1/2017, (353-411/2017) од датума 02.11.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Инајетовић Јасмин, број ROP-PRP-15421-CPIN-3/17, (353-398/17) од датума 17.10.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, Назрајић Абаз, број ROP-PRP-21347-CPI-2/2017, (353-396/17) од датума 13.10.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Инајетовић Јасмин, број ROP-PRP-15421-CPA-2/2017, (353-391/2017) од датума 27.09.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Балија Азамела, број ROP-PRP-27634-CPIH-2/2017, (353-385/2017) од датума 20.09.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Вахидин, број ROP-PRP-16661-CPI-3/2017, (353-382/2017) од датума 15.09.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Цама Малко, број ROP-PRP-17185-CPI-2/2017, (353-380/2017) од датума 13.09.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Балија Азамела, број ROP-PRP-27634-CPI-1/2017, (353-381/2017) од датума 14.09.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Шиљевић Адмир, број ROP-PRP-22112-CPI-2/2017, (353-372/2016) од датума 29.08.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Дадић Данко, број ROP-PRP-25612-CPI-1/2017, (353-376/2017) од датума 29.08.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Дадић Душко, број ROP-PRP-25611-CPI-1/2017, (353-373/2017), од датума 28.08.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, "МПМ ТЕХНИКА ПЛУС"д.о.о, ROP-PRP-1643-CPА-9/2016, (353-369/2017) од датума 25.08.2017.год ДОКУМЕНТ

Решење, Табаковић Икрам, број ROP-PRP-19133-CPIH-2/2017, (353-367/2017) од датума 17.08.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Бајрамовић Идриз, број ROP-PRP-23325-CPI-1/2017, (353-361/2017) од датума 04.08.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Хурић Алмир, број ROP-PRP-17185-CPI-2/2017, (353-355/2017) од датума 31.07.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Рвовић Миланко, број ROP-PRP-19533-CPI-2/2017, (353-345/2017) од датума 25.07.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Турковић Есма и Салих, бр.ROP-PRP-16409-CPI-2/2017,(353-337/2017) од датума 19.07.2017.год ДОКУМЕНТ

Решење, Дучић Мирослав, број ROP-PRP-16245-CPI-2/2017 (353-336/2017) од датума 18.07.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Ђухић Рахман, број ROP-PRP-14568-CPI-2/2017, (353-333/2017), од датума 17.07.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Табаковић Икрам, број ROP-PRP-19133-CPА-1/2017, (353-321/2017) од датума 04.07.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, СЗТР "СВИЧЕВИЋ", број ROP-PRP-18948-CPI-1/2017 (353-320/2017) од датума 05.07.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Мандић Зоран, број ROP-PRP-8283-CPI-2/2017, (353-316/2017) од датума 26.06.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕС KOMERЦ", број ROP-PRP-17109-CPI-1/2017, (353-314/2017) од датума 22.06.2017.год   ДОКУМЕНТ

Решење, Тахировић Адмир, број ROP-PRP-12061-CPI-2/2017 (353-312/17) од датума 20.06.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Бећировић Хузеир, број ROP-PRP-8407-CPI-2/2017, (353-312/17) од датума 16.06.2017.год  ДОКУМЕНТ

Решење, Општина Пријепоље ДОКУМЕНТ

Решење, Инајетовић Јасмин ДОКУМЕНТ

Решење, Карахоџић Решид ДОКУМЕНТ

Решење, Хењаш Хајрија ДОКУМЕНТ

Решење, Кашић Мехо ДОКУМЕНТ

 

Решење, Ћатић Осман ДОКУМЕНТ

Решење, Нинчић Зоран ДОКУМЕНТ

Решење, Ичелић Авдулах ДОКУМЕНТ

Решење, ОШ Свети Сава ДОКУМЕНТ

Решење, Поровић Семик ДОКУМЕНТ

Решење, Муслић Садија ДОКУМЕНТ

Решење, "Делмес ИНТ" д.о.о. ДОКУМЕНТ

Решење, "ЈУС" д.о.о. ДОКУМЕНТ

Решење, Тахировић Сахмедин ДОКУМЕНТ

Решење, Рондић Фикрет ДОКУМЕНТ

Решење, Кријешторац Смаил ДОКУМЕНТ

Решење, Мостарац Нермин ДОКУМЕНТ

Решење, Думић Дарко и Јелена ДОКУМЕНТ

Решење, Бугујевци Ариф  ДОКУМЕНТ

Решење, "Зенит" д.о.о.   ДОКУМЕНТ

Решење, Ровчанин Кемо   ДОКУМЕНТ

Решење, Предшколска установа "Миша Цвијовић"   ДОКУМЕНТ

Решење,  Т.П. "Инекс Соколица"  ДОКУМЕНТ

Решење, Бедрија Стриковић   ДОКУМЕНТ

Решење, Муамер Мурановић   ДОКУМЕНТ

Решење, Руждија Веснић   ДОКУМЕНТ

Решење, СЗТР "Делта Фриго"   ДОКУМЕНТ

Решење, Хурић Бешир   ДОКУМЕНТ

Решење, Мехонић Шефика   ДОКУМЕНТ

Решење, Кујовић Незо, број ROP-PRP-5971-CPIH-2/2016, (353-39/16) од датума 18.05.2016.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, "ЈУГОТРЕЈД" д.о.о., број ROP-PRP-9064-CPIH-2/2016, (353-41/16) од датума 23.05.2016.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, "АМСС" д.о.о., број ROP-PRP-2002-CPI-1/2016, (351-166/16) од датума 10.03.2016.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, "МПМ Техника" д.о.о., број ROP-PRP-1643-CPI-1/2016, (351-133/2015) од датума 07.03.2016.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, "МУШОВИЋ" д.о.о., број ROP-PRP-1158-CPI-1/2016, (351-96/2015) од датума 29.02.2016.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Јусовић Назиф, број 351-89/16 од датума 17.02.2016.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Планић Јасмин, број 351-78/16 од датума 12.02.2016.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Станишић Милан, број 351-66/16 од датума 08.02.2016.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Рондић Адис, број 351-555/15 од датума 04.01.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Хурић Исмет, број 351-560/15 од датума 06.01.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Подбићанин Един и Алем, број 351-554/15 од датума 06.01.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, СЗР И Аутопревозник "Матадор", број 351-542/15 од датума 25.12.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Јуковић Јасмин, број 351-541/15 од датума 25.12.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-492/15 од датума 23.11.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, СЗР И Аутопревозник "Матадор", број 351-545/15 од датума 25.12.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Цама Мурто, број 351-524/15 од датума 16.12.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Филиповић Мирослав, број 351-532/15 од датума 17.12.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, ПТД "ЈУГОТРЕЈД" д.о.о., број 351-833/15 од датума 10.12.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Бегић Суанита, број 351-493/15 од датума 23.11.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Брашњовић Радиша, број 351-496/15 од датума 27.11.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", број 351-490/15 од датума 23.11.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Бугарин Исмет, број 351-474/15 од датума 16.11.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Козица Сакиб, број 351-473/15 од датума 15.11.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Рељић Милош, број 351-460/15 од датума 06.11.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење,  "Ћатић Компани" д.о.о., број 351-446/15 од датума 27.10.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење,  "Браћа Томашевић" д.о.о., број 351-442/15 од датума 21.10.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, СТРС "Едис", број 351-439/15 од датума 19.10.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Закључак, Рондић Фикрет, број 351-413/15 од датума 05.10.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Мосуровић Драган, број 351-368/15 од датума 04.09.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, У.П. "Милешево" д.о.о., број 351-282/15 од датума 13.07.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Гојак Шефкет, број 351-348/15 од датума 26.08.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Тахировић Мирсад , број 351-328/15 од датума 11.08.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Жиговић Бејто, број 351-294/15 од датума 14.07.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Амра, број 351-296/15 од датума 15.07.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Тахировић Един, број 351-281/15 од датума 13.07.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, "Инекс Соколица", број 351-242/15 од датума 17.06.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Стриковић Нермин, број 351-285/15 од датума 09.07.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Карахоџић Решид, број 351-277/15 од датума 07.07.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Гојак Емир, број 351-265/15 од датума 03.07.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Планић Рифат, број 351-262/15 од датума 01.07.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Дојчиновић Војислав, број 351-186-1/15 од датума 09.06.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Пурковић Салих, број 351-264/15 од датума 26.06.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Tабаковић Икрам, број 351-238/15 од датума 17.06.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Kамберовић Мустафа, број 351-179-1/15 од датума 12.06.2015.год.  ДОКУМЕНТ 

Закључак, Пурковић Салих, број 351-221/15 од датума 02.05.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Кијановић Милош, број 351-211/15 од датума 25.05.2015.год.   ДОКУМЕНТ 

Решење, Kарахоџић Решид, број 351-204/15 од датума 25.05.2015.год.   ДОКУМЕНТ 

Решење, Хењаш Муамер, број 351-147/15 од датума 04.05.2015.год.   ДОКУМЕНТ 

Решење, "Графокартон" д.о.о., број 351-127/15 од датума 14.04.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Хаџифејзовић Наил, број 351-128/15 од датума 14.04.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Решење, Гојак Асим, број 351-115/15 од датума 07.04.2015.год.   ДОКУМЕНТ  

Решење, Јусовић Мехмед, број 351-111/15 од датума 01.04.2015.год.   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови

Регистар аката обједињене процедурe-Локацијски услови

Локацијски услови,Балићевац Анес, број ROP-PRP-13640-LOC-1/2019, (353-138/2019), датума 13.09.2019. године ДОКУМЕНТ

Закључак,ЈКП "Лим", број ROP-PRP-24816-LOC-1/2019, (353-94/2019), датума 23.07.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,"Стар Јела", број ROP-PRP-23465-LOC-1/2019, (353-130/2019), датума 05.09.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Мехонић Ариф, број ROP-PRP-22394-LOC-1/2019, (353-123/2019), датума 28.08.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,"МДГ", број ROP-PRP-24791-LOC-1/2019, (353-1244/2019), датума 28.08.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Пузовић Милан и Драгана, број ROP-PRP-17290-LOC-1/2019, (353-118/2019), датума 27.08.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Стиковић Мулаз, број ROP-PRP-21411-LOC-1/2019, (353-115/2019), датума 15.087.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Шантић Изудин, број ROP-PRP-21275-LOC-1/2019, (353-113/2019), датума 20.08.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Зекић Мирсада, број ROP-PRP-21272-LOC-1/2019, (353-112/2019), датума 07.08.2019. године ДОКУМЕНТ

Закључак, "Catic company", број ROP-PRP-18983-LOC-1/2019, (353-100/2019), датума 24.07.2019 године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Хурић Дервиш, број ROP-PRP-18801-LOC-1/2019, (353-94/2019), датума 23.07.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Energy Saving Group, број ROP-PRP-17916-LOCA-2/2019, (353-97/2019), датума 03.07.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Башић Јасмина, број ROP-PRP-1837-LOC-1/2019, (353-93/2019), датума 23.07.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Матараџић Рада, број ROP-PRP-18299-LOC-1/2019, (353-92/2019), датума 19.07.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,ЕПС Дистрибуција, број ROP-PRP-18212-LOC-1/2019, (353-95/2019), датума 26.07.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Радивојевић Срећко, број ROP-PRP-1786-LOC-1/2019, (353-89/2019), датума 12.07.2019. године ДОКУМЕНТ

Закључак,Давидовић Драгољуб, број ROP-PRP-17860-LOC-1/2019, (353-86/2019), датума 15.07.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Пузовић Милана и Драгана, број ROP-PRP-1729-LOC-1/2019, (353-849/2019), датума 10.07.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Кујовић Џевахира, број ROP-PRP-17288-LOC-1/2019, (353-83/2019), датума 09.07.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Пушоњић Милоје, број ROP-PRP-15681-LOC-2/2019, (353-81/2019), датума 10.07.2019. године ДОКУМЕНТ

Закључак,Меџилис Исламске Заједнице, број ROP-PRP-16099-LOC-1/2019, (353-77/2019), датума 11.07.2019. године ДОКУМЕНТ

Закључак,Кујовић Сабахудин, број ROP-PRP-14470-LOC-1/2019, (353-70/2019), датума 31.05.2019. године ДОКУМЕНТ

Закључак,Рондић Елзад, број ROP-PRP-13767-LOC-1/2019, (353-69/2019), датума 17.06.2019. године  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Балићевац Анес, број ROP-PRP-13640-LOC-1/2019, (353-67/2019), датума 27.05.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Дучић Мица, број ROP-PRP-13623-LOC-1/2019, (353-66/2019), датума 10.06.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Дробњак Милан и Слађана, број ROP-PRP-13580-LOC-1/2019, (353-63/2019), датума 07.06.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,POWER IT D.O.O Beograd, број ROP-PRP-13197-LOC-1/2019, (353-59/2019), датума 12.06.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Суљевић Азема, број ROP-PRP-12984-LOC-1/2019, (353-58/2019), датума 05.06.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,Рондић Елзад, број ROP-PRP-28501-LOC-3/2019, (353-47/2019), датума 06.05.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Хурић Елвира и Дуран Кенан, број ROP-PRP-5452-LOCH-2/2019, (353-391/2019), датума 06.05.2019. године ДОКУМЕНТ

Закључак, "Стар Јела" д.о.о Пријепоље, број ROP-PRP-7489-LOC-1/2019, (353-29/2019), датума 01.04.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, "Картон Пак" д.о.о Бродарево, број ROP-PRP-28497-LOC-3/2019, (353-21/2019), датума 28.03.2019. године ДОКУМЕНТ

Закључак, Дуран Фазила и Хурић Елвира, број ROP-PRP-5452-LOC-1/2019, (353-18/2019), датума 27.03.2019. године ДОКУМНЕТ

Локацијски услови, Етемовић Алмир, број ROP-PRP-4884-LOC-1/2019, (353-14/2019), датума 22.03.2019. године ДОКУМНЕТ

Локацијски услови, Хасанагић Елмедин, број ROP-PRP-2206-LOC-2/2019, (353-13/2019), датума 21.03.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, "ЕПС Дистрибуција", број ROP-PRP-2479-LOC-1/2019, (353-10/2019), датума 20.03.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Рондић Елзад, број ROP-PRP-28501-LOC-2/2019, (353-16/2019), датума 13.03.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови , Башовић Хитко, број ROP-PRP-3142-LOC-1/2019, (353-11/2019), датума 06.03.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Мујагић Фахрудин, број ROP-PRP-1572-LOC-2/2019, (353-8/2019), датума 27.02.2019. године ДОКУМЕНТ

Закључак, Хасанагић Елмдин, број ROP-PRP-2206-LOC-1/2019, (353-7/2019), датума 25.02.2019. године ДОКУМЕНТ

Закључак, Мујагић Фахрудин, број ROP-PRP-1572-LOC-1/2019, (353-6/2019), датума 29.01.2019. године ДОКУМЕНТ

Закључак, "Картон Пак" Бродарево д.о.о, број ROP-PRP-28497-LOC-2/2019, (353-5/2019), датума 28.02.2019. године ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-1187-LOC-1/2019, (353-4/2019), датума 19.02.2019 ДОКУМЕНТ

Закључак, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-38536-LOC-1/2018, (353-261/2018), датума 28.01.2019 ДОКУМЕНТ

Закључак, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-38371-LOC-1/2018, (353-260/2018), датума 31.12.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Аломеровић Мустафа, број ROP-PRP-36142-LOC-1/2018, (353-251/2018), датума 27.12.2018 ДОКУМЕНТ

Закључак, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-38371-LOC-1/2018, (353-260/2018), датума 31.12.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Исовић Фадила и Раша, број ROP-PRP-36097-LOC-1/2018, (353-252/2018), датума 31.12.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-35126-LOC-1/2018, (353-248/2018), датума 29.11.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-35123-LOC-1/2018, (353-249/2018), датума 29.11.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-34668-LOC-1/2018, (353-243/2018), датума 19.12.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Аутопревозник и занатска радња Свичевић, Ивање, број ROP-PRP-33054-LOC-1/2018, (353-233/2018), датума 29.11.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Аутопревозник и занатска радња Свичевић, Ивање, број ROP-PRP-33053-LOC-1/2018, (353-234/2018), датума 29.11.2018 ДОКУМЕНТ

Закључак, Одељење за инвестиције, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-30247-LOC-1/2018, (353-221/2018), датума12.10.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Ђухић Хајра, број ROP-PRP-29925-LOC-1/2018, (353-2016/2018), датума 16.11.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Кијановић Рајка, број ROP-PRP-29376-LOC-1/2018, (353-212/2018), датума 29.10.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-29188-LOC-1/2018, (353-211/2018), датума 23.10.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Цама Сафедин, број ROP-PRP-28911-LOC-1/2018, (353-210/2018), датума 23.10.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Рондић Елзада, број ROP-PRP-28501-LOC-1/2018, (353-207/2018), датума 08.10.2018 ДОКУМЕНТ

Закључак, "Картон Пак" д.о.о Бродарево, број ROP-PRP-28497-LOC-1/2018, (353-206/2018), датума 18.10.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, број ROP-PRP-23161-LOC-1/2018, (353-204/2018), датума 19.10.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Мосуровић Бобан, број ROP-PRP-27443-LOC-1/2018, (353-201/2018), датума 09.10.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, "Ćatić Company" d.o.o Ivanje, број ROP-PRP-27066-LOC-1/2018, (353-198/2018), датума 12.10.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, "Телеком Србија" а.д. Београд, број ROP-PRP-26326-LOC-1/2018, (353-196/2018), датума 08.10.2018  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Тандир Ћамил, број ROP-PRP-24158-LOCА-1/2018, (353-188/2018), датума 07.09.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Мујезиновић Ферид, број ROP-PRP-22615-LOCА-1/2018, (353-177/2018), датума 28.08.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Тандир Ћамил, број ROP-PRP-11684-LOCА-4/2018, (353-170/2018), датума 03.08.2018  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, НИС а.д. Нови Сад, број ROP-PRP-20891-LOC-1/2018,(353-159/2018),датума 15.08.2018 ДОКУМЕНТ

Закључак, Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге , Београд,  број ROP-PRP-19575-LOCH-2/2018, (353-164/2018), датума 26.07.2018 ДОКУМЕНТ

Закључак, Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге , Београд,  број ROP-PRP-19575-LOC-1/2018, (353-154/2018), датума 16.07.2018  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Планић Едиб, број ROP-PRP-16841-LOCH-2/2018, (353-134/2018),датума 12.07.2018  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Ровчанин Зеко, број ROP-PRP-18087-LOC-1/2018, (353-126/2018),датума 19.07.2018  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, "Energy Saving Group", број ROP-PRP-17916-LOC-1/2018, (353-125/2018),датума 19.07.2018 ДОКУМЕНТ

Закључак, "Телеком Србија" а.д Београд, број ROP-PRP-9697-LOCH-2/2018, (353-121/2018), датума 23.07.2018 ДОКУМЕНТ

Закључак, Општина Пријепоље, број ROP-PRP-17479-LOC-1/2018, (353-120/2018), датума 11.07.2018 ДОКУМЕНТ

Закључак, Планић Едиб, број ROP-PRP-16841-LOC-1/2018, (353-113/2018), датума 06.07.2018  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, ЈВП "Србијаводе",број ROP-PRP-6856-LOC-2/2018, (353-101/2018), датума 25.06.2018  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Карахоџић Решид,број ROP-PRP-13863-LOC-1/2018, (353-95/2018), датума 20.06.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Халиловић Асим,број ROP-PRP-12855-LOCH-2/2018,(353-94/2018), датума 11.06.2018.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Халиловић Асим, број ROP-PRP-12855-LOC-1/2018, (353-86/2018),од датума 18.05.2018.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,"МДГ" доо Пријепоље,број ROP-PRP-12631-LOC-1/2018,(353-85/2018),датума 08.06.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, МММ "Зрно" и Aутопревозник Мила Павловић ПР, број ROP-PRP-12358-LOC-1/2018, (353-83/2018), датума 08.06.2018  ДОКУМЕНТ

Закључак, Гавриловић Ивана, број ROP-PRP-11944-LOC-1/2018,(353-81/2018), датума 28.05.2018  ДОКУМЕНТ

Закључак, Халиловић Асим, број ROP-PRP-12855-LOC-1/2018, (353-86/2018), датума 18.05.2018.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Гојак Суад, број ROP-PRP-10469-LOC-1/2018, (353-72/2018), датума 17.05.2018.год ДОКУМЕНТ

Закључак, Телеком Србија, број ROP-PRP-9697-LOC-1/2018, (353-69/2018), датума 21.05.2018.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Халиловић Вахидин, број ROP-PRP-8463-LOC-1/2018,(353-58/2018), 03.05.2018.год ДОКУМЕНТ

Закључак, Хаџифејзовић Сакиб, број ROP-PRP-9862-LOC-1/2018, (353-70/2018), датума 08.05.2018.год ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Тахировић Емсад, број ROP-PRP-9308-LOC-1/2018, (353-66/2018),датума 03.05.2018  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Романдић Миланко, број ROP-PRP-8773-LOC-1/2018, (353-57/2018), датума 27.04.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијиски услови,ОШ "Бошко Буха",број ROP-PRP-8562-LOC-1/2018,(353-56/2018), од датума 18.04.2018 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Бјелак Мурат, број ROP-PRP-7811-LOC-1/2018, (353-48/2018), од датума 13.04.2018.год ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈВП "Србијаводе", број ROP-PRP-6856-LOC-1/2018, (353-41/2018), од датума 17.04.2018.год  ДОКУМЕНТ

Закључак, З.З. Пољопродукт, број ROP-PRP-7106-LOC-1/2018, (353-422017), од датума 26.03.2018.год  ДОКУМЕНТ

Закључак, Energy Saving Group, број ROP-PRP-1284-LOCH-2/2018, (353-16/2018), од датума 09.03.2018.год ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Пурковић Акифа,број ROP-PRP-2637-LOC-1/2018, (353-14/2017) датума 21.02.2018.год ДОКУМЕНТ

Закључак, Кукуљац Ертекин, број ROP-PRP-3581-LOC-1/2018, (353-28/2018),од датума 19.02.2018.год ДОКУМЕНТ

Закључак, Energy Saving Group, ROP-PRP-1284-LOC-1/2018, (353-7/2018), од датума 29.01.2018.год ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Таловић Адем, број ROP-PRP-31494-LOC-2/2018, (353-6/2018),од датума 30.01.2018.год ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Гојковић Слободан, број ROP-PRP-121-LOC-1/2018, (353-452/2017), 08.01.2018.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Пијук Сеад, број ROP-PRP-32562-LOC-2/2017, (353-438/2017), 18.02.2017.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Драгутиновић Миленко, број ROP-PRP-38942-LOC-1/2017,(353-440/2017),18.12.2017  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Аломеровић Бедро, број ROP-PRP-38950-LOC-1/2017, (353-439/2017), 27.12.2017.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Јусовић Мехмед, број ROP-PRP-37128-LOC-1/2017, (353-430/2017), 14.12.2017.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Тахировић Муамер, број ROP-PRP-37657-LOC-1/2017, (353-433/2017), 12.12.2017.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Џанџановић Абуд и Суад, број ROP-PRP-37862-LOC-1/2017, (353-434/2017), 11.12.2017 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Халиловић Асим, број ROP-PRP-32746-LOC-1/2017, (353-408/2017), 09.11.2017.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Пијук Сеад, број ROP-PRP-32562-1/2017, (353-407/2017), 08.11.2017.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Таловић Адем, број ROP-PRP-31494-LOC-1/2017, (353-400/2017), 03.11.2017.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Кајевић Мухамед, број ROP-PRP-28880-LOC-1/2017, (353-389/2017), 19.10.2017.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Гавриловић Ивана, број ROP-PRP-29416-LOC-1/2017, (353-394/2017), 02.10.2017.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, "Картон пак", број ROP-PRP-30548-LOC-1/2017, (353-394/17), (353-394/17), 12.10.2017  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,"МПМ ТЕХНИКА ПЛУС", број ROP-PRP-27566-LOCA-1/2017, (353-379/2017), 28.09.2017 ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Аломеровић Сеад, ROP-PRP-25570-LOC-1/2017, (353-374/2017), 14.09.2017.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Балија Сенад, број ROP-PRP-22799-LOC-1/2017, (353-357/2017), 25.08.2017.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Шантић Мирсад, број ROP-PRP-22698-LOC-1/2017, (353-356/2017), 24.08.2017.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Тичић Мунир, број ROP-PRP-22723-LOC-1/2017, (353-354/2017), 15.08.2017.год  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Шиљевић Адмир ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Дадић Душко ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Дадић Данко ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Назраић Абаз ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Бајрамовић Идриз ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Цама Малка ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, ЛИНКС ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Турковић Салих и Есма ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Дучић Мирослав ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Ђухић Рахман ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Општина Пријепоље ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Тахировић Адмир ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Тандир Ћамил ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Халиловић Вахидин ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Инајетовић Јасмин ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Свичевић Радоје ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Хењаш Хајруја ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Кукуљац Анес ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Мандић Зоран ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Ћатић Осман ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, "ЕС КОМЕРС" ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Љујић Марко ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Љујић Дарко ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, "Радар М" Д.О.О. ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Бећири Хусеин ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, МХЕ Сељашница ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Бећири Африм ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Нинчић Зоран ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Ћатић Осман ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, ОДС "ЕПС Дистрибуција" ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Максимовић Ацо ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, СУР "Пингвин" ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Авдулах Ичевић ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, ОШ Каћево ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Поровић Алмир ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Муслић Садија ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Тахировић Сахмедин ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,  Кријешторац Смаил ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Основни суд у Пријепољу ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Рвовић Миланко  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Кашић Мехо ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Мостарац Нермин    ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Предшколска установа "Миша Цвијовић"    ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Ровчанин Кемо    ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Дарко Думић    ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Решид Карахоџић    ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Бедрија Стриковић    ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Веснић Руждија, Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, "ЈУС", Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Здравствени центар Ужице, Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, ТП "ИНЕКС СОКОЛИЦА", Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Мурановић Муамер, Ивање - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Хурић Бешир, Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, "ДЕЛТА ФРИГО", Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, "ДЕЛМЕС ИНТ" , Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Кујовић Незо, Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Закључак, "Југотрејд" д.о.о., Пријепоље  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Бугујевци Ариф, Велика Жупа - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови," АМСС" Београд, Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,  "МПМ ТЕХНИКА ПЛУС" д.о.о., Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови,  "Мушовић" д.о.о., Коловрат - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, ТП "Инекс Соколица" д.о.о., Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, ППУ "Зенит" д.о.о., Велика Жупа - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, СЗР "Матадор" и АТП Кујовић Џенан, Коловрат - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Станишић Милан, Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Планић Јасмин, Бродарево - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Јусовић Назиф, Коловрат - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Хурић Исмет, Кошевине - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, СЗР и Аутопревозник "Матадор", Велика Жупа - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Закључак, Томашевић Милорад, Велика Жупа - Пријепоље  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Цама Мурто, Бродарево - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Рондић Адис, Ивање - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Подбичанин Едина и Алема, Велика Жупа - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Закључак, Бугујевци Ариф, Ивање - Пријепоље  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Тахировић Неџад, Ивање - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Закључак, СЗР "Матадор" и АТП Кујовић Џенан, Пријепоље  ДОКУМЕНТ

Закључак, Јусовић Назиф, Пријепоље  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Бегић Суанита, Ивање - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Брашњовић Радиша, Ратајска - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Рељић Милош, Јунчевићи - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Тумбул Емир, Ивање - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Тумбул Енес, Ивање - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Козица Сакиб, Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Mехонић Шефика, Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Закључак, Рондић Адис, Пријепоље  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, АМСС Београд, Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Кујовић Незо, Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Ј.П. Дирекција за изградњу "Пријепоље", Равне - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Ј.П. Дирекција за изградњу "Пријепоље", Јабука - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, П.П.У. "Браћа Томашевић" д.о.о., Ивање - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Филиповић Мирослав, Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, С.Т.Р. "МММ ЗРНО И АУТОПРЕВОЗНИК", Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Пурић Зоран и Глушчевић Никола, Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Дадић Душко, Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Дадић Данко, Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, "Ћатић Компани" д.о.о., Ивање - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Закључак, Станишић Милан, Пријепоље    ДОКУМЕНТ

Закључак, Мехонић Шефика, Пријепоље    ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, С.Т.Р. "Едис", Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Закључак, "АМСС" д.о.о. Београд, Пријепоље    ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Бугарин Исмет, Бродарево - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Жиговић Бејто, Бродарево - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Гојак Шефкет, Ковачевац - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Халиловић Амра, Ивање - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Несторовић Драгиша, Ковачевац - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Закључак, Tахировић Неџад, Ивање - Пријепоље    ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, "Инекс Соколица", Бродарево - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Тахировић Един, Ковачевац - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Карахоџић Решид, Ивање - Пријепоље  ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Гојак Емир, Ковачевац - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Планић Рифат, Залуг - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Дураковић Ферид, Миљевићи - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Гојак Емир, Ковачевац - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Јуковић Јасмин, Бродарево   ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", Ивање    ДОКУМЕНТ

Закључак, ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", Бостани - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Карахоџић Решид, Ивање - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, "Мушовић" д.о.о., Ратајска - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Табаковић Икрам, Ковачевац - Пријепоље   ДОКУМЕНТ

Локацијски услови, Рондић Фикрет, Ивање   ДОКУМЕНТ

Закључак, Рондић Фикрет, број 350-2/30 од датума 30.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, "Мушовић" д.о.о. ,  број 350-2/36 од датума 30.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, "Инекс Соколица", број 350-2/32 од датума 18.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, "Матадор", број 350-2/27 од датума 18.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ

Закључак, Табаковић Икрам, број 350-2/25 од датума 18.03.2015.год.  ДОКУМЕНТ