Контролне листе инспекција

Štampa
Kategorija: инспекција
Datum objavljivanja
Autor Super User Pogodaka: 3751

 

Грађевинска инспекција

 1.    Контролна листа 1
 2.    Контролна листа 2
 3.    Контролна листа 3
 4.    Контролна листа 4
 5.    Контролна листа 5

 

Инспекција за заштиту животне средине

Табела надлежности Март

Списак прописа из области ЗЗС

Контрола управљања отпадом

 1. Контролна листа оператера постројења за управљање отпадом
 2. Контролна листа утврћивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом

Заштита од нејонизујућих зрачења

 1.    Коришћење извора нејонизујућих зрачења
 2.    Контролна листа-Услови за лабораторије
 3.    Овлашћење - испитивање
 4.    Овлашћење - систематско испитивање

Заштита животне средине у индустријским објектима

 1.    Заштита од буке у животној средини
 2.    Достава података према Закону о заштити животне средине
 3.    Студија о процени утицаја
 4.    Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења
 5.    Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем
 6.    Заштита ваздуха код стационарних постројења
 7.    Заштита ваздуха код бензинских станица
 8.    Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

 

Комунална инспекција

Контролне листе

 1.    KL 1 Radno vremen-Za ugostiteljske objekte
 2.    KL 2 Drzanje  zivotinja-Drzaanje zivotinja
 3.    KL 3 Groblja-Odrzavanje groblja
 4.    KL 4 Javna rasveta-Odrzavanje objekata i instalacija
 5.    KL 5 Javne zelene povrsine-Obaveze vrsioca komunalne delatnosti
 6.    KL 6 Javne zelene povrsine-Odrzavanje zelenih povrsina
 7.    KL 7 top.sistem davaoc usluga
 8.    KL 7a top. jkp-korisnici
 9.    KL 7-b top.korisnici
 10.    KL 8-Prodaja robe
 11.    KL 9-Uklanjanje snega i ledaж  
 12.    KL 10 otpad jkp
 13.    KL 10а otpad-korisnici
 14.    Kl 11 k.red izv.radova
 15.    KL 12  k.red korisnici
 16.    KL 12-a zauzimanje  j.p.
 17.    KL 13 vod. jkp-kor.- davalac usluga
 18.    KL 13а vod. korisnici
 19.    KL 14 jkp atm.vode
 20.    KL 14а atm.vode-korisnici
 21.    KL 15 otp.vode kor.prikljucenje
 22.    KL 15а otp.vode kor.koriscenje
 23.    KL 16 pij. jkp davalac usluga
 24.    KL 16а pijace-korisnici
 25.    KL 17 održavanje st. zgrada
 26.    КL 15б KanalizacijaObaveze vrsioca komunalne delatnosti

 

Саобраћајна инспекција

Контролне листе

 1.    Taksi prevoz-KL 1
 2.    ЗАБРАНЕ КЛ - 9
 3.    Контролна листа JPP I-KL 2
 4.    Контролна листа JPS KL - 4
 5.    Контролна листа KL 8
 6.    Контролна листа PTSP-10
 7.    Контролна листа ВПП KL-5
 8.    Контролна листа ЈПП II- KL 3
 9.    Контролна листа одржавање и заштита КЛ -7
 10.    Контролна листа управљање и одржавање KL-6
 11.    Налог-општи